Nabídka školení

Momentálně neprobíhá žádné školení

Nové verze docházkového systému od verze 4.10.x.x

Vážení klienti, 
dovolujeme si Vás informovat o nové verzi docházkového systému od verze  4.10.x.x

Od verze 4.10.x.x jsme přešli na nové komponenty pro přístup k databázi UniDAC.
Tato změna má vliv na uživatelské sestavy a skripty (exporty).

Pokud máte nainstalovanou starší verzi než verzi 4.8.705.93 je NEZBYTNÉ provést aktualizaci programu na tuto verzi a poté na verzi 4.10.x.x

Při upgrade na novou verzi ADS/APS se uživatelské sestavy a skripty automaticky převedou na nové komponenty. Nicméně může nastat situace, kdy uživatelské skripty (exporty) využívají připojení k databázi a mohou přestat fungovat. Pokud zjistíte, že uživatelská sestava nebo skript vykazují chyby, zašlete nám tuto sestavu nebo skript na náš helpdesk (helpdesk.estelar.cz). Připojte informaci, že jste provedli upgrade na nejnovější verzi programu. Pracovníci Hotline bezplatně upraví standartní scripty, nebo v případě zákaznických sestav a scriptů nacení provedení potřebných úprav.

U většiny zákazníků (kteří takový skript/export nemají), by nemělo dojít k žádným potížím při instalaci nejnovějších verzí programů.

V případě dotazů kontaktujte prosím naši technickou podporu.
Tel.: 573 395 466, e-mail: hotline@estelar.cz, HelpDeskhelpdesk.estelar.cz .

Verze ADS 4.10.709.97 - 26.9.2017

 • Do sestav "Přehled časových složek mzdy" a "Přehled časových složek mzdy 2" přidány denní a měsiční výsledky_R
 
 • Profily notifikací - rozšíření funkčnosti

Pro zjednodušení procesu definice osob profilu notifikace bylo doplněno následující:
- možnost filtrovat jen pracovní poměry bez přiřazeného profilu notifikace,
- při přiřazení pracovního poměru k profilu notifikace se objeví upozornění, pokud dojde k přepisu již přiřazeného profilu,       
- možnost definovat pracovní poměry profilu notifikace dle profilu uživatelů portálu.

 • Notifikace - Oznámení o schválení SC (úloha č.36) - rozšíření

Do šablony mailu bylo doplněno pole pro link na portál na příslušnou služební cestu.

 • Evidence výroby

Doplněna pole počet cyklů, jednotek v cyklu. Zrušena povinnost zadat osobu (pracovní poměr), aby bylo možno vkládat záznamy pro rozdělení.

 • Evidence návštěv

Doplněna možnost evidovat u návštěvy příchod a odchod k navštívené osobě. Pokud jsou tyto údaje evidovány, na formuláři se zobrazí doba od samotného příchodu po příchod k navštívené osobě a doba od odchodu od navštívené osoby po samotný odchod.
Po úspěšném zapsání návštěvy se zobrazí info hláška (hláška se automaticky po 2 vteřinách zavře).
Doplněno zapsání nastavené vrátnice do grafického formuláře pro zápis návštěv.

 • Implementováno nastavení kontrol plánování kapacit.
 
 • Oprava tisku sestav v editaci měsíčních výsledků.
 
 • Do řádků účtování služebních cest doplněna možnost zadávat vlastní kurz při přepočtu do domácí měny.
 
 • Vlastní kurz je možno zadat u řádků, které nejsou automaticky vytvořeny výpočtem.
 
 • Sestava "Přehled stravenek" byla optimalizována pro export do XLS
 
 • Evidence návštěv

Vybrat externí osobu vyhledáním ze seznamu lze provést kliknutím na popisek "Vydání karty návštěvě".
Zprovozněn našeptávač u "Příchod zapsal", "Navštívená osoba", "Vydání karty návštěvě".

 • Oprava výpočtu zahraničních služebních náhrad.
 
 • Do standardního exportu doplněn export uživatelských polí rozdělení při exportu výsledků rozdělení (VR).
 
 • Oprava otevření záznamu typu časové složky mzdy z formuláře definice přesčasu.
 
 • Oprava funkčnosti v definici Profilu notifikace
 
 • Oprava komunikačního serveru.

Oprava registrace E-Klienta na novém zařízení (telefon s androidem).

 • Oprava standardního importu pracovních poměrů.

Opraven import rozdělení.

 • Oprava zaokrouhlování služebních cest.

Nyní se celkové vyúčtování zaokrouhluje účetně. To znamená, že záporné částky se zaokrouhlují jako kladné číslo.

 • Oprava generování přestávek podle délky odpracované směny.

Pokud bylo na konci směny více intervalů docházky s nulovou započtenou dobou,
pak byla vložena přestávka s chybnou délkou.

 • Seznam Zaměstnanci - pracovní poměry

Doplněno tlačítko pro změnu rozdělení. Po kliknutí se zobrazí formulář pro změnu rozdělení. Změnu lze provést buď pro vybrané záznamy, nebo pro zobrazené. Na základě nastavení pro zvolený typ rozdělení, se ukončí předchozí rozdělení. Po dokončení lze zobrazit výsledek s provedenými, či neprovedenými změnami.

 • Nastavení Portálu - oprava editace a náhledu tiskových sestav
 
 • Sestava "Denní výkaz odpracovaných směn B"

Pole Datum bylo rozšířeno o měsíc

 • Oprava zobrazení směn na formuláři kalendáře na záložce "Směny II".

Pokud měl kód kalendáře více, než 10 znaků pak se nezobrazily dostupné směny pro přiřazení ani přiřazení směny.
V průvodci vytvářením denních údajů a směn také nebyl správně zobrazen seznam dnů pro přiřazení směn.

 • Oprava driverů terminálů ACTAtek, CarWatch, ONI a WebDispecink.
 • Oprava načítání vzorku databáze.
 • Oprava zápisu schvalování ve formuláři editace docházky.
 • Oprava otevírání seznamu výroby na verzi MSSQL 2005 a nižší.
 • Oprava vkládání přerušení dělené směny bez přestávek při zpracování docházky.
 • Pokud ve směně nebylo nastaveno vkládání přestávek, tak se nevkládalo ani přerušení dělené směny.
 • Oprava schvalování docházky ve formuláři editace docházky.
 • Oprava chyb formátů data a času na MSSQL 2005 a nižší.
 • Oprava zobazení přiřazení uživatelů k přístupovým skupinám.

Máte zájem o profesionální služby na míru Vašim potřebám?