Nabídka školení

Momentálně neprobíhá žádné školení

Nové verze docházkového systému a E-PORTÁLu

Vážení klienti,
představujeme nové verze Docházkového systému a E-PORTÁLu.
V případě dotazů kontaktujte naši technickou podporu tel.: 573 395 466, e-mail: hotline@estelar.czHelpDeskhelpdesk.estelar.cz .

Verze ADS 4.8.611.87 - 21.11.2016

 • Opraveno kopírování výpočtu cestovních náhrad ve formuláři státu.
 • Při vytváření nového nastavení cestovních náhrad jako kopie aktuálního se u jednotlivých států nekopírovalo nastavení pole "Srážet za poskytnuté jídlo z maximální sazby".
 • Oprava vyúčtování služební cesty.
 • Oprava určení data kurzu při volbě "Podle 1. dne v měsíci počátku služební cesty".
 • Pokud služební cesta končila v jiném měsíci než začala pak bylo datum kurzu určeno podle posledního měsíce služební cesty.
 • Do zpracování původní docházky doplněna možnost vkládání rozdělení docházky podle 2. rozdělení v plánování kapacit.
 • Do nastavení aplikace na záložku "Rozdělení docházky" doplněna volba "Automaticky vkládat rozdělení docházky podle přiřazení 2. rozdělení v plánování kapacit". 
  Toto rozdělení je v současné době možno přiřazovat v plánování kapacit jen přes RON portál.
 • Editace měsíčních výsledků
  Možnost vytvořit více nastavení sloupců.
  Do formuláře s nastavením sloupců doplněna možnost nastavit sloupec s rozdělením zaměstnance, podle zvoleného typu rozdělení.
  Buňky, které lze editovat, jsou označeny příznakem (trojúhleník v pravém horním rohu).
 • Opravená chyba zobrazení v případech, kdy šířka sloupců přesáhla šířku obrazovky.
 • Do směny doplněny pole "přerušení od-do" a "Kód operace přerušení".
  Pokud je směna nastavená jako dělená a má nastaveno "přerušení od-do" a "Kód operace přerušení", pak před generováním přestávek je nejprve vloženo přerušení dělené směny.
 • Do formuláře terminálu doplněna volba "Generovat posunutý čas" a "časový posun".
  Tato volba umožňuje do terminálu generovat posunutý čas o daný počet hodin.
 • Nový typ notifikace - distribuované dokumenty k potvrzení přečtení
  Byl doplněn nový typ notifikace - distribuované dokumenty k potvrzení přečtení(typ: 15).
  Pokud je vyplněno pole Potvrdit do u distrubuovaného dokumentu, lze prostřednictvím této notifikace např. upozornit uživatele na bližící se lhůtu pro potvrzení přečtení daného dokumentu.
 • Distribuované dokumenty - pole Potvrdit do
  Ke každé verzi distribuovaného dokumentu lze nově (nepovinně) vložit datum pro potvrzení přečtení daného dokumentu.
  Toto datum je následně viditelné u dokumentu na portále.
 • Opraveny následující sestavy
  Následující sestavy se nezastaví, pokud je zadáno mnoho výrobků v evidenci výroby.
  Opraveno třídění záznamů na sestavách podle zvoleného sloupce.
  Měsíční přehled výroby zam. - přesčas
  Měsíční přehled výroby zam. - základ
  Měsíční přehled výroby zaměstnance
 • Opraveno třídění záznamů na sestavách podle zvoleného sloupce
  Konec zkušební doby
  Roční přehled čas. složky dle rozdělení
 • Oprava driveru DMR.
 • Oprava generování operace 30 pro externí čtečku dotykového terminálu DDT.
 • Oprava zpracování původní docházky.
 • Oprava navázání operace docházky za operací, která má nastavenou minimální délku operace.
  Pokud za operací s minimální délkou následovaly dvě a více operací v čase kratším než je minimální délka dané operace, byl následující záznam zpracované docházky chybně navázán a vytvořil mezeru mezi záznamy zpracované docházky v dané směně.
 • Notifikační maily - oprava odřádkování.
  V rámci těla notifikačního mailu byla opravena chyba při odřádkování záhlaví a zápatí mailu.
 • Do kalendáře bylo doplněno pole Pracovní řežim
 • Formulář plánováni kapacit
 • Doplněn rychlý filtr na výčet pracovních poměrů.
 • Následující sestavy v kategorii "Výkaz odpracovaných směn" byly upraveny
  Výkaz odpracovaných směn D
  Výkaz odpracovaných směn D - placený čas
 • Byla upravena konstanta, která rozhoduje o počtu řádků bez rozdělení do sloupců v tabulce.

 

Verze ADS 4.8.610.86

 • Aktualizován slovenský překlad.
 • Oprava nastavení informace o uživateli při zrušení schválení ve formuláři editace docházky.
 • Do formuláře služební cesty doplněna záložka "Spolucestující".
  Spolucestující lze zadávat přesunem dostupných aktivních pracovních poměrů do seznamu spolucestujících.
  Dole ve formuláři bylo doplněno tlačítko "Vytvořit kopie pro spolucestující" které vyvolá funkci vytvoření kopie aktuální služební cesty pro spolucestující.
 • Oprava chyby, vyskytující se u některých lookupových seznamů tabulky Město, po otevření formuláře.
 • Oprava refresh údajů na formuláři externí osoby, po přidání nové externí osoby z formuláře.
 • Oprava vyúčtování služebních cest.
  V některých případech se chybou zaokrouhlení nepočítal dolní limit hodin včetně, u prvního (nejnižšího) tarifu cestovních náhrad.
 • Doplněny události spouštění skriptu při vyúčtování služební cesty.
 • Události při spouštění skriptu při vyúčtování služební cesty jsou v kategorii BUSINESS_TRIP.
  jednotlivé události jsou tyto:
  BEFORE_CALCULATION - před vyúčtováním služební cesty.
  AFTER_CALCULATION - po vyúčtování služební cesty.
  Pro všechny tyto události je možno ve skriptu využívat proměnné:
  RC - Rodné číslo zaměstnance.
  OsobniCislo - Osobní číslo zaměstnance.
  DatumNastupu - Datum nástupu zaměstnance.
  BT_ID - ID služební cesty.
 • Oprava kopírování skupin osob.
  Nekopírovalo se nastavení sepnutí relé u přístupů k terminálům.
 • Do nastavení výpočtu služebních cest doplněny tyto volby:
  "Určení data kurzu pro náhrady podle data první zálohy" - Pokud je tato volba aktivní a je v účtování služební cesty zadána záloha, pak se pro převod náhrad do výchozí měny použije datum první zadané zálohy.
  "Určení data kurzu pro ostatní doklady podle data první zálohy" - Pokud je tato volba aktivní a je v účtování služební cesty zadána záloha, pak se pro převod ostatních dokladů do výchozí měny použije datum první zadané zálohy.
  "Sazby kapesného podle navštívených států" - Pokud je tato volba aktivní, pak se sazby kapesného pro jednotlivé dny počítají automaticky podle implicitních sazeb kapesného navštívených států.
 • Do exportu vzorku databáze doplněny kategorie rozdělení.
 • Oprava rychlého filtru podle osoby v seznamu plánování absencí.
  Pokud měl zaměstnanec dva pracovní poměry se stejným osobním číslem pak byl problém vybrat správný pracovní poměr. Do výběru bylo doplněno datum nástupu.
 • Do driveru ZKTeco doplněna podpora formátu karet ACSLine.
 • V sestavě "Výkaz odpracovaných směn D" doplněna možnost volby součtů z denních výsledků nebo měsičních.

  

Nová verze E-PORTÁL 4.610.115 - 18.10.2016

 • Plánování kapacit - oprava načítaní dat (problém s diakritikou v kódu rozdělení)
 • Monitorování - doplněny sloupce
  Do monitorování byly doplněny sloupce pro zobrazení fotografie osoby přímo v řádku, e- mailu a kódu a/nebo popisu libovolného typu rozdělení. Nastavení nový sloupců je možno provést v aplikaci Docházka.
 • Zástupy - opraven zápis délky směny
  Délka variabilní směny se dopočítá podle nastavení přestávek u variabilní směny pro zástup.
 • Jídelníček - filtr na typ denního jídla
  Do jídelníčku byl doplněn filtr na typy denních jídel. Změna vybraných typů se projeví po stisknutí "Nastavit".
 • Filtr typů denních jídel je možno aktivovat v nastavení portálu na záložce Jídelna.
 • Plánování kapacit - v pasivním režimu je možné zobrazit i kódy rozdělení (při změně rozdělení)
 • Lze zapnout pomocí CSS, například takto:
  planovani_textrozdeleni { display: block; }
  planovani_cizirozdeleni { height: auto; width: auto; }
 • Editace měsíčních výsledků - možnost zadat filtr pro sloupec s rozdělením (ROZD, ROZDP)
 

Verze E-PORTÁL 4.609.114 - 27.09.2016

 • Oprava kontroly práv při hromadném mazání řádků zpracované docházky
 • Při přihlašování nezáleží na velikosti písmen v přihlašovacím jméně (v databázi Firebird bylo v předchozí verzi nutné zadat přihlašovací jméno stejně jako v databázi)
 • Přihlašování pomocí karty - vstup pro kartu je stále aktivní
 • Oprava pro databázi Firebird - doplněn commit po provedení SQL příkazu při spuštění agenta pro zpracování docházky se v předchozí verzi zpracovaly ještě staré údaje
 • Plánování kapacit - oprava režimu úprav
  V některých případech se při plánování absencí zobrazila hláška "Pozadovana operace dochazky nebyla nalezena!"
 • Odesílané emaily se konvertují do UTF8, aby byly dobře zobrazeny (některé mobilní aplikace zobrazovaly emaily s diakritikou špatně)
 • Služební cesty
  Rozšíření anglického překladu.
  V řádcích služební cesty se zobrazuje popis místa (původně se zobrazoval kód)¨
  Při výběru vozidla se zobrazuje i popis
  Možnost nastavení povinného popisu služební cesty
 • Plánování kapacit - oprava přepočtu
  u některých nastavení došlo při přepočtu k chybě a ten se pak vůbec neprovedl možnost rozlišení víkendů a svátků pomocí css stylů
 • Jídelníček
  Načítání seznamu alergenů u položky jídelníčku podle nového sloupce pořadí.
 • Zástupy
  Oprava výběru zastupujícího zaměstnance, pokud je vybraná pozice z kategorie.

Máte zájem o profesionální služby na míru Vašim potřebám?