Nabídka školení

Momentálně neprobíhá žádné školení

Nové verze docházkového systému a E-PORTÁLu

Vážení klienti,
představujeme nové verze Docházkového systému a E-PORTÁLu.
V případě dotazů kontaktujte naši technickou podporu tel.: 573 395 466, e-mail: hotline@estelar.czHelpDeskhelpdesk.estelar.cz .

Verze ADS 4.8.606.85 

 • Následující sestavy v kategorii "Výkazy odpracovaných směn" byly upraveny

   Docházková karta s nastavením
   Docházková karta s nastavením 2
   Docházková karta s nastavením 2012
   Výkaz odpracovaných směn D
   Výkaz odpracovaných směn D - placený čas
   Výkaz odpracovaných směn - původní časy

 • Do dialogu byla přidána volba "Jednotka", která ovlivňuje zobrazování výsledků na sestavách.

    U některých sloupců se v hlavičce zobrazuje kód časové složky.

 • Oprava zobrazení tlačítka tisku ve formulářích při nastavení větší hodnoty DPI na monitoru.
 • Doplněn nový driver ZKTEco s podporou terminálu SCR100.
 • Doplněno 5 uživatelských polí v seznamu vozidel. V nastavení aplikace lze zadat vlastní titulky pro uživatelská pole.
 • Do formuláře Kategorie pracovních míst, doplněn přehled předávacích procesů.
 • Oprava zpracování původní docházky.
 • Opraveno vkládání absencí od-do ve svátek když se zároveň vkládá docházka ve svátek. 

     Když záznam absence od-do začínal až po záznamu docházky ve svátek tak se počátek absence natáhl zpět ke konci docházky ve svátek.

 •  Úprava formuláře plánovače úloh.
 •  Do formuláře plánovače úloh doplněny rychlé filtry:

     Jen typ plánování.
     Jen aktivní.
     Jen s chybou.
     Doplněna možnost zapsat poznámku k jednotlivým plánovaným úlohám.

 •  Do menu  Docházka doplněny seznamy Žádosti o zástup, Důvody zástupu
 •  Oprava chyby rychlého filtru v seznamu Přehled rozdělení denních výsledků výpočtu
 •  Upravena sestava "Cestovní příkaz - RON_bez_adresy_CZ"

     Přidán řádek Celkem.
     Řádky služební cesty budou generovány pro každý den.

 • Do seznamu terminálů doplněna funkce kopírování vlastností terminálů.

    Tato funkce umožňuje hromadně kopírovat vlastnosti zvoleného zdrojového terminálu do více zvolených cílových terminálů.

 •  Do formuláře terminálu doplněna funkce nastavení implicitních operací terminálu.

     Funkce je dostupná pokud driver terminálu vrací seznam implicitních operací pro daný typ terminálu.

 • Změna verze rozhraní driverů pro komunikaci s terminálem.
 • Nová verze rozhraní terminálů: 29
 • Do rozhraní doplněna možnost definovat seznam implicitních operací pro jednotlivé typy terminálů.
 • Úprava sestav "Přehled časových složek mzdy" a "Přehled časových složek mzdy 2" 
 • Bylo doplněno přpepínání typu pole zvolené jednotky CS pro lepší export do XLS.
 • U sestavy "Konec zkušební doby" byly zapnuty všechny filty v manažeru sestav
 • Doplněny události spouštění skriptu při importu a exportu.
 • Události při spouštění skriptu při importu jsou v kategorii IMPORT.

    jednotlivé události při importu jsou tyto:
     BEFORE_IMPORT - před spuštěním importu.
     AFTER_IMPORT - po provedení importu.

 • Události při spouštění skriptu při exportu jsou v kategorii EXPORT.

     jednotlivé události při exportu jsou tyto:
     BEFORE_EXPORT - před spuštěním exportu.
     AFTER_EXPORT - po provedení exportu.

 • Pro všechny tyto události je možno ve skriptu využívat proměnné:

    Name - Název importu/exportu.
     period - Období pro export.
     SelectedSubdivisionList - Seznam kódů rozdělení (oddělených středníkem) pro export. (Ruční výběr rozdělení).

 • Pokladní kniha - oprava chyby při vytvoření nového záznamu.

Verze E-PORTÁL - 4.608.113

 • Seznam zaměstnanců

    Do portálu byl doplněn přehled pracovních poměrů a seznam osob v menu pod položkou Zaměstnanci. 
   Pro zobrazení přehledu je potřeba v Nastavení portálu na záložce "Přehled zaměstnanců" nastavit sloupce, které se zde mají zobrazovat. Pro zobrazení slouží nové právo  Zaměstnanci - prohlížení
 •  Výběr filtru rozdělení - nezobrazují se zrušená rozdělení (u některých kombinací nastavení a práv uživatele se zobrazovala)

 •  Oprava zobrazení jídelníčku při změně jídelny uživatele

 •  Oprava rozdělení denních výsledků (docházelo k chybě při hromadném rozdělování)

 •  Absence - při žádosti o zrušení se provádí události (skripty) Planovani_absenci/STAV_ABSENCE_IW

 •  Dovednosti

     Doplněn filtr na úroveň dovednosti.
     Možnost smazání získané dovednosti osoby. (Uživatel musí mít nové právo "Dovednosti - smazání")
 •  Oprava schvalování docházky z denních výsledků (při zapsání schválení se nezavřel dialog pro schvalování)

 • Zástupy v plánování kapacit

   Pozici, na kterou je zástup požadován, je nově možné vybírat z kategorií rozdělení. 
   Pokud je v nastavení portálu vybrán typ kategorie pro výběr pozice, provádí se výběr z kategorií namísto rozdělení.
   Přiřazeného zaměstnance je nově možno změnit, při změně dojde k vymazání plánu původního zaměstnance.

Verze E-PORTÁL - 4.607.112 - 22.7.2016

 •  Databáze Firebird - umožněno vkládání dokumentů
 •  Zástupy v plánování kapacit
     Doplněna možnost požádat o zástup na vybraný den a zvolené rozdělení. 
     V požadavku je možno zadat také pozici (rozdělení - typ rozdělení je nastavitelný v nastavení portálu),na kterou je zástup požadován.
 • Dokumenty
    Doplněna možnost zobrazení dokumentu vloženého do databáze jako webový odkaz.
 • Oprava editace měsíčních výsledků v XML formulářích
 • Elearning
     oprava nastavení zobrazení správných odpovědí testu
     opravena změna pořadí stránek (někdy se seřadily špatně)
     oprava zahájení kurzu zaměstnancem - někdy se kurz spouštěl od začátku, i když už zaměstnanec kurz začal
     ihned po vypršení časového limitu testu se zobrazí oznámení "Test nebyl odeslán v limitu"
 

Verze E-PORTÁL - 4.607.111 - 11.7.2016

 •  Elearning - oprava vyhodnocování testů
 •  Služební cesty - v hlavičce služební cesty je možné vybrat i nepřiřazená služební vozidla

Máte zájem o profesionální služby na míru Vašim potřebám?