Nabídka školení

Momentálně neprobíhá žádné školení

Nové verze docházkového systému

Vážení klienti,
představujeme nové verze Docházkového systému.
V případě dotazů kontaktujte naši technickou podporu tel.: 573 395 466, e-mail: hotline@estelar.czHelpDeskhelpdesk.estelar.cz .

Verze ADS 4.8.606.84 - 10.6.2016

 • Do typu položky pokladní knihy doplněna pole: 1. Účet, 2. Účet.
 • Do formuláře pracovního poměru doplněn údaj ID pracovního poměru
 • Do nastavení aplikace na záložku "Služební cesty" doplněna volba "Počítat kapesné jen ze zahraničních náhrad". Pokud je tato volba aktivní, pak se kapesné počítá jen z náhrad pro jiný stát než je výchozí stát služební cesty.
 • Upravena sestava "Cestovní příkaz - RON_bez_adresy_CZ"
 • V případě lichého počtu řádků služební cesty nebude poslední řádek přeškrtnutý
 • Oprava vkládání nové osoby více uživateli najednou. Při vkládání nové osoby více uživateli najedou, bylo přiděleno stejné ID pracovního poměru a druhý uživatel nemohl novou osobu zapsat do databáze.
 • Pokladní kniha - možnost vložit více dokumentů.
 • Oprava výběru činnosti ve formuláři výroby otevřeného z formuláře editace docházky.
 • Změna verze rozhraní driverů pro komunikaci s terminálem.
 • Nová verze rozhraní terminálů: 28
 • Do rozhraní doplněna možnost přenášet u datových záznamů rozdělení.
 • Do driveru ACSLine doplněn a podpora nových verzí firmware KT700 od 3.05 a FT500,FT500F od 2.50.
 • Doplněna podpora výrobního režimu KT700, FT500 a FT500F.
 • Doplněna možnost nastavit přenos čísla zakázky do rozdělení při vyčítání dat z terminálů.
 • Oprava uživatelských sloupců - v předchozí verzi byla délka omezena na 20 znaků. Nyní se nastavuje podle velikosti pole v databázi
 • Upravena sestava "Roční přehled čas. složky dle rozdělení"
 • Do dialogu byla přidána volba na zobrazení naplánovaných absencí.
 • Do exportu vzorku databáze doplněn export seznamu svátků.
 • Úprava výpočtu služební cesty. Nyní se započte odebrané jídlo i z řádku který představuje konec služební cesty.
 • V nastavení RON portálu lze vytvářet uživatelské typy práv.
 • Oprava sestavy "Seznam zaměstnanců s terminály"
 • Oprava zobrazení zaměstnnaců. Pokud nebyl žádný zaměstnanec zařazený v přístupech, nezobraily se ani skupiny osob.

Verze APS 4.8.606.84 - 10.6.2016

 • Změna verze rozhraní driverů pro komunikaci s terminálem.
 • Nová verze rozhraní terminálů: 28
 • Do rozhraní doplněna možnost přenášet u datových záznamů rozdělení.
 • Do driveru ACSLine doplněn a podpora nových verzí firmware KT700 od 3.05 a FT500,FT500F od 2.50.
 • Doplněna podpora výrobního režimu KT700, FT500 a FT500F.
 • Doplněna možnost nastavit přenos čísla zakázky do rozdělení při vyčítání dat z terminálů.
 • Do manažeru skriptů doplněna podpora načítání skriptů tažením souborů z průzkumníka windows.
 • Do seznamů implementovány pevné sloupce. V nastavení sloupců lze nyní zadat počet pevných sloupců, které budou stále viditelné i při scrolování seznamu doprava.
 • Do seznamů implementovány sloupcové filtry.
 • Stiskem Shift+Ctrl+F (nebo stiskem tlačítka sloupcového filtru v horní liště) se v seznamu nad sloupci zobrazí editační mřížka kde je možno zadávat omezení pro jednotlivá pole.
 • Zadané sloupcové filtry lze ukládat (stiskem Shift+Ctrl+S) do seznamu filtrů jako jednoduché filtry.
 • Filtr lze vypnout opětovným stiskem Shift+Ctrl+F (nebo stiskem tlačítka sloupcového filtru v horní liště).
 • Příklady hodnot filtru:

NULL - prázné pole
!NULL - neprázdné pole
text - pole začínající na "text"
%abc - pole obsahující v textu řetězec ''abc". Znak % nahrazuje libovolný počet znaků. Znak _ nahrazuje libovolný jeden znak.
10 - hodnota čísla 10
10;20;25 - výčet hodnot
10..100 - rozsah hodnot
1;5;10..15 - kombinace výčtu hodnot a rozsahu
20.. - všechny hodnoty od 20 a větší
..30 - všechny hodnoty do 30 včetně.
1.1.2006.. - od data 1.1.2006

 • 1.1.2010..31.12.2010 - rozsah dat (rok 2010).
 • Do driveru DMR doplněna podpora nového firmware.
 • Doplněna podpora nového firmware verze 45 terminálu DT.
 • Do nastavení parametrů terminálu doplněna nová volba: "Akceptovat neznámé karty".
 • Do generování trvale sepnutých relé terminálů doplněn příznak "Nespínat ve svátek".
 • Pokud je u záznamu aktivován tento příznak pak se, při generování, v masce dnů vypnou dny v týdnu kde je v následujícím týdnu svátek (aktuální den + 6 následujících dnů).
 • Svátky se berou podle volby "Svátky nastavovat podle země" v Nastavení aplikace na záložce "Období".
 • Úprava manažeru sestav.
 • Do manažeru sestav doplněna možnost vypnout používání profilů nastavení.
 • Do profilů nastavení doplněno tlačítko "Vyčistit profil".
 • Oprava driveru DMR. Opravena funkce změny alokace paměti terminálu DDT.

Máte zájem o profesionální služby na míru Vašim potřebám?