Nabídka školení

Momentálně neprobíhá žádné školení

Nové verze docházkového systému

Vážení klienti,
představujeme nové verze Docházkového systému.
V případě dotazů kontaktujte naši technickou podporu tel.: 573 395 466, e-mail: hotline@estelar.czHelpDeskhelpdesk.estelar.cz .

Verze 4.8.604.83 - 20.4.2016

 • Oprava zpracování původní docházky na MSSQL 2005.
 • V předchozí verzi aplikace byla chybná optimalizace SQL příkazů pro MSSQL 2005 a zpracování původní docházky vyhazovalo chyby.
 • Úprava manažeru sestav.
 • Nyní jsou z dat v jednotlivých kategoriích odfiltrovány pracovní poměry, které nemají nastaveno zpracování docházky.
 • Doplněna podpora načítání sestav a kategorií sestav tažením souborů z průzkumníka windows.
 • Do driveru DMR doplněna podpora nového firmware.
 • Doplněna podpora nového firmware verze 45 terminálu DT.
 • Do nastavení parametrů terminálu doplněna nová volba: "Akceptovat neznámé karty".
 • Do průvodce přidáním osoby doplněno nastavení údajů pro RON portál.
 • Nyní je možno nastavit přihlašovací jméno, heslo, skupinu uživatelů.

Verze 4.8.604.82

 • Do formuláře služební cesty doplněno pole "Cílový stát".
 • Do nastavení aplikace byla doplněna volba "Implicitní sazba kapesného podle cílového státu".
 • Pokud je tato volba zapnuta, pak při změně cílového státu ve formuláři služební cesty je nastavena sazba kapesného podle daného cílového státu.
 • Do rychlého menu hlavního okna aplikace doplněna položka "Zaměstnanci - pracovní poměry".
 • Tuto položku lze do menu přidat obnovením implicitního nastavení rychlého menu.
 • Do manažeru skriptů doplněna podpora načítání skriptů tažením souborů z průzkumníka windows.
 • Do hromadného schvalování služebních cest doplněno nastavení schválení pro 4. úroveň.
 • Do seznamů implementovány pevné sloupce.
 • V nastavení sloupců lze nyní zadat počet pevných sloupců, které budou stále viditelné i při scrolování seznamu doprava.
 • Do seznamů implementovány sloupcové filtry.
 • Stiskem Shift+Ctrl+F (nebo stiskem tlačítka sloupcového filtru v horní liště) se v seznamu nad sloupci zobrazí editační mřížka kde je možno zadávat omezení pro jednotlivá pole.
 • Zadané sloupcové filtry lze ukládat (stiskem Shift+Ctrl+S) do seznamu filtrů jako jednoduché filtry.
 • Filtr lze vypnout opětovným stiskem Shift+Ctrl+F (nebo stiskem tlačítka sloupcového filtru v horní liště).
 • Příklady hodnot filtru:

NULL - prázné pole
!NULL - neprázdné pole
text - pole začínající na "text"
%abc - pole obsahující v textu řetězec ''abc". Znak % nahrazuje libovolný počet znaků. Znak _ nahrazuje libovolný jeden znak.
10 - hodnota čísla 10
10;20;25 - výčet hodnot
10..100 - rozsah hodnot
1;5;10..15 - kombinace výčtu hodnot a rozsahu
20.. - všechny hodnoty od 20 a větší
..30 - všechny hodnoty do 30 včetně.
1.1.2006.. - od data 1.1.2006
1.1.2010..31.12.2010 - rozsah dat (rok 2010).

 • U sestav "Prehledcasovychslozekmzdy" a "Prehledcasovychslozekmzdy2" upraven typ pole na číslo.
 • Při exportu do XLS upraven typ buňky z obecného na číslo.
 • Do seznamu typu rozdělení doplněno nastavení "Povolit nastavení synchronizace u rozdělení".
 • Pokud je toto nastavení zaškrtnuto, pak lze na formuláři rozdělení, pro tento typ rozdělení, nastavovat pole "Nesynchronizovat".
 • Do seznamu původní docházky a historie průchodů doplněn rychlý filtr na osobu(pracovní poměr)
 • Oprava zápisu ostatních údajů pracovního poměru do databáze z formuláře osoby.

 

Verze 4.8.603.81

 • Oprava zpracování původní docházky na MSSQL 2005.
 • V předchozí verzi aplikace byla chybná optimalizace SQL příkazů pro MSSQL 2005 a zpracování původní docházky vyhazovalo chyby.
 • prava manažeru sestav.
 • Nyní jsou z dat v jednotlivých kategoriích odfiltrovány pracovní poměry, které nemají nastaveno zpracování docházky.
 • Doplněna podpora načítání sestav a kategorií sestav tažením souborů z průzkumníka windows.
 • Do driveru DMR doplněna podpora nového firmware.
 • Doplněna podpora nového firmware verze 45 terminálu DT.
 • Do nastavení parametrů terminálu doplněna nová volba: "Akceptovat neznámé karty".
 • Do průvodce přidáním osoby doplněno nastavení údajů pro RON portál.
 • Nyní je možno nastavit přihlašovací jméno, heslo, skupinu uživatelů.

 

Verze 4.8.603.80

Seznam svátku jednotlivých států přesunut ze souboru KALENDAR.INI do tabulky v databázi: "Svatek".
Do generování trvale sepnutých relé terminálů doplněn příznak "Nespínat ve svátek".

 • Pokud je u záznamu aktivován tento příznak pak se, při generování, v masce dnů vypnou dny v týdnu kde je v následujícím týdnu svátek (aktuální den + 6 následujících dnů).
 • Svátky se berou podle volby "Svátky nastavovat podle země" v Nastavení aplikace na záložce "Období".
 • Úprava manažeru sestav.
 • Do manažeru sestav doplněna možnost vypnout používání profilů nastavení.
 • Do profilů nastavení doplněno tlačítko "Vyčistit profil".
 • Úprava služebních cest.
 • Do služebních cest doplněna 4 úroveň schválení. Doplněno pole "Schváleno nadřízeným 2".
 • Do nastavení aplikace na záložku "Schvalování služebních cest" doplněna volba nastavení názvu a popisu 4. úrovně schválení a doplněna volba názvu a schválení stavů schvální (to jsou pole "Schváleno nadřízeným 1,2").
 • Do řádku služební cesty doplněna poznámka.
 • Do nastavení práv uživatelů doplněno právo "Editovat schválenou služební cestu".

Mobilní klient:

 • Do přehledu docházky doplněno zobrazování poznámky u jednotlivých záznamů.
 • Oprava zápisu zeměpisné polohy při vkládání offline záznamů do databáze.
 • Při zápisu záznamu do databáze je nyní korektně zapisován příznak "On-line".
 • Oprava nastavení RonPortálu v aplikaci Docházka
 • Plánování kapacit - v předchozí verzi nešlo změnit nastavení některých voleb
 • Skupiny uživatelů - v předchozí verzi se špatně zobrazovalo nastavení práva v tabulce
 • Oprava driveru DMR. Opravena funkce změny alokace paměti terminálu DDT.
 • Plánování kapacit - doplněna možnost editovat délku absence případně čas od-do
 • Ukládání dokumentů do databáze.
 • Na formulářích pro vložení dokumentů, lze dokument vložit drag&drop na označené pole, případně vložit dokument z clipboardu přes klávesovou zkratku Ctrl+Alt+W.
 • Oprava vkládání docházky podle kalendáře.
 • Pokud se vkládá operace s volbou "Vkládat přestávky", ale vybraná operace nemá nárok na přestávky, pak se automaticky neprodlužuje konec směny o přestávky.

Máte zájem o profesionální služby na míru Vašim potřebám?