Nabídka školení

Momentálně neprobíhá žádné školení

Nová verze Jídelny 4.11.803.54

Vážení klienti, 
dovolujeme si Vás informovat o nové verzi Jídelny.

POZOR! - pokud na jedné databázi běží více aplikací(např. Docházka), pak je nutno provést upgrade všech aplikací na verzi 4.11.xxx.xx!

Verze 4.11.803.54 - 5. 3. 2018

Úprava formuláře osoby.

 • Do titulku typu rozdělení, na záložkách přiřazení jednotlivých typů rozdělení ve formuláři osoby, doplněn kód typu rozdělení.

 Softwarový výdej

 • doplněno zobrazení počtu jídel celkem/vydaných jídel. Jídla s počtem rotují podle nastavení u výdejního místa "Doba pro zobrazení počtu celkem/vydaného jídla. Po uplynutí zadaného počtu sekund se zobrazí údaj dalšího jídla (rotace)."
 • doplněno zobrazení fotografie osoby. Nastavení se provádí u výdejního místa "Zobrazit fotografii osoby".

Doplněna záložka "Poznámky" ve formuláři rozdělení.

 • K rozdělení je možno zadávat poznámky s libovolnou platností (není dostupné na MDB databázi).

Oprava obecného importu ze souboru PPomer.txt.

 • Formát datumu (d.m.yyyy) je nyní nezávislý na jazykovém prostředí systému.

Individuální objednávky osob

 • Pokud je nastaveno "Po přihlášení nastavit nejbližší možný den objednávání (nemá vliv u burzy)", tak jsou pro zjišťování nejbližšího možného dne výdeje vyjmuty položky jídelníčku s příznakem neobjednávat.
 • Oprava zobrazení aplikace v seznamu připojených počítačů k databázi.
 • Aplikace se zobrazuje jen pro verzi databáze MSSQL >= 2012 nebo Firebird >= 3.

Do exportu vzorku aplikace doplněno uložení identifikátoru a verze aplikace.

 • Po načtení souboru vzorku databáze do formuláře importu vzorku databáze je identifikátor a verze aplikace zobrazena.

Doplněna kontrola před odebráním osoby na formuláři rozdělení (Členové rozdělení)

 • Kontrola se provede a nepovolí odebrat osobu na základě nastavení u typu rozdělení:
 • Zakázat změny v uzavřeném období - pokud je v průběhu platnosti některé období uzavřeno
 • Zakázat mezery - lze odebrat pouze první, nebo poslední rozdělení tak, aby nevznikla mezera
 • Kontrola se provádí i u ruční editace platností.

Seznam odběrů a seznam objednávek jsou při otevření filtrovány podle období

 • (pokud v předchozí verzi uživatel filtr na období vypnul, tak při velkém množství dat trvalo zobrazení seznamu dlouho)

Doplněna možnost nastavit prefix titulku hlavního okna aplikace přes soubor ".tit".

 • Pokud je u exe souboru programu soubor ".tit" (kdeje název exe souboru programu bez přípony), pak se obsah souboru bude zobrazovat jako prefix titulku hlavního okna aplikace. Např.: pokud je program "Prog.exe" pak soubor s prefixem titulku bude "Prog.tit".

Oprava exportu pole DatumNarozeni ve standardním exportu.

Oprava funkčnosti mezerníku ve formuláři Nastavení Portálu v aplikacích.

Máte zájem o profesionální služby na míru Vašim potřebám?