Nabídka školení

Momentálně neprobíhá žádné školení

Nová verze Jidelna 4.12.911.60

Vážení partneři,

dovolujeme si Vás informovat o nové verzi Jídelny.

Všechny aktuální verze naleznete na HelpDeskhelpdesk.estelar.cz .

Verze 4.12.911.60 - 11.11.2019

 • Do nastavení práv uživatele doplněno právo "Editace globálního nastavení aplikace".
  Pokud uživatel nemá toto právo pak může ve formuláři aplikace nastavovat pouze uživatelské a lokální nastavení aplikace.
 
 • Do nastavení aplikace doplněna volba "Zobrazovat jídelníček pouze pro jídelnu" a volba jídelny. 

Volba byla doplněna na záložku "Lokální nastavení - Touchscreen". Pokud je tato volba vybrána, bude se u individuálních objednávek osob zobrazovat pouze tato jídelna a strávník musí mít tuto jídelnu přiřazenu.
Tato volba má přednost před nastavením "Společné nastavení - Touchscreen - Zobrazit dialog pro výběr jídelny".

 • Ve skriptu "Export - Objednavky mailem" bylo ošetřeno odesílání emailů do různých domén
 
 • Do plánovače úloh doplněna podpora odesílání e-mailů přes šifrované spojení SSL/TLS.

Nastavení typu zabezpečení při komunikaci s SMTP serverem lze nastavit ve formuláři nastavení SMTP serveru v plánovači úloh.

 • Hromadná objednávka

Hromadná objednávka se vztahuje ke zvolenému typu denního jídla tz. že bude vložena  objednávka jídla i přesto, že již nějaká existuje, ale je pro jiný typ denního jídla.

 • Přidána sestava pro tisk tlačítek na terminál DT2000 - "tlačítka DT2000"
 
 • Opravena chyba programu při zvětšení velikosti textu (High DPI) v systému.
 
 • Do skriptu "Export - Objednavky mailem" doplněna možnost zapnout TLS
 
 • Do seznamu typů denních jídel doplněn rychlý filtr - jen aktivní.

V nastavení mapování jídel terminálu se nabízejí k výběru typů denních jídel jen aktivní položky.

 • Přidán skript "Import jidelnicku csv - nepotvrzuje" - pro import jídelníčku z csv souboru.
 
 • Do standardního importu doplněn import polí osoby: Telefon a Mobil.

Do standardního importu z tabulky nebo view v databázi navíc doplněn import polí osoby: Uživatelská 10 - 20.

 • Do menu "Nápověda" doplněna položka "Vzdálený přístup".

Tato položka slouží ke spuštění vzdáleného přístupu zákaznické podpory RON na aktuální počítač, stejně jako spuštění vzdáleného přístupu přes helpdesk.

 • Do obecného importu z textového souboru PPomer.txt doplněna možnost importovat pořadové číslo pracovního poměru.
 
 • Úprava a oprava exportu vzorku databáze

Oprava exportu tabulek Rozdeleni (pokud byla zadána hierarchie, vedoucí, nebo zástupce),
PravaSkupinIW (doplněn export tabulky TypPravaProIntraweb).
Doplněn export tabulky ProfilNotifikace.

 • Individuální objednávky osob

Opraveno zjišťování platné jídelny strávníka pro den. V případech, kdy měl strávník v jednom období vícekrát
přiřazenu stejnou jídelnu, jejichž platnost nebyla souvislá, nemohl strávník v některé dny objednávat.

 • Doplněno zobrazení datumu nástupu.
 
 • Objednávání na budoucí dny

- pokud není k aktuálnímu dni ke kartě přiřazen žádný pracovní poměr, vyhledá se nejbližší budoucí
- pokud nemá strávník přiřazenu jídelnu k akt. dni, nastaví se jídelna přiřazena v budoucnu, aby bylo možno provést objednávky na budoucí dny (případy objednávání ve dnech před nástupem na dny s platnou jídelnou)

 • Rušení objednávek

Hromadné zrušení všech zobrazených objednávek z menu Stravování-Manuální změna objednávky jídla se neprovedlo pro všechny objednávky, pokud se v průběhu narazilo na objednávku, která byla vydaná. Nyní se provede zpracování všech záznamu a info o vynechaných(vydaných) objednávkách se zobrazí na konci.

 • Zrušení objednávek z menu Stravování-Přehled podle osob vynechá již vydané, nebo zrušené objednávky.
 
 • Do aplikace implementována nová verze editoru sestav Fast Report 6.
 

POZOR!!! - Sestavy editované od této verze aplikace nepůjdou načíst ve starších verzích aplikace.

 • Uložení změn vlastností cenové kategorie na záložce "Dotační skupiny".

Změny se nyní uloží i po stisknutí tlačítka OK na formuláři "Cenová kategorie".

 • Do dialogu "O aplikaci" doplněna informace o velikosti databáze.

 

V případě dotazů kontaktujte naši technickou podporu

tel.: 573 395 466, e-mail: hotline@estelar.cz, HelpDeskhelpdesk.estelar.cz .

Team ESTELAR

Máte zájem o profesionální služby na míru Vašim potřebám?