Nabídka školení

Momentálně neprobíhá žádné školení

Nová verze E-PORTÁL

Vážení klienti,
představujeme nové verze E-Portálu.
V případě dotazů kontaktujte naši technickou podporu tel.: 573 395 466, e-mail: hotline@estelar.cz, HelpDeskhelpdesk.estelar.cz .

Verze 4.601.106

 • Při přihlášení uživatele se provede kontrola, jestli neexistuje jiný uživatel se stejným loginem
 • Oprava schvalování docházky z denních výsledků (pokud uživatel neměl právo editovat, zobrazila se mu hláška "nemáte právo ...")
 • Pracovní pomůcky. Do portálu byl doplněn modul pracovní pomůcky. Modul umožňuje zobrazení vydaných pracovní pomůcek, jejich vydání a vrácení. Po vydání pracovní pomůcky může zaměstnanec potvrdit převzetí.
 • Do portálu doplněna pokladní kniha. Pokladní knihu je možno zapnout v nastavení RON portálu na záložce Docházka.

Plánování kapacit 

 • v pasivním režimu doplněno zobrazení původního plánu, úprav a kombinované zobrazení
 • oprava zobrazení osob z cizích rozdělení (vypůjčených zaměstnanců)
 • do součtu se nepočítají zaměstnanci přemístění (půjčení) na jiné rozdělení

Podpora ODBC připojení na SQL server 2005 a starší

 • přidána možnost vypnutí volby Recompile pomocí $_sqlsrv_norecompile = true;

Služební cesty

 • možnost filtrování podle osoby
 • možnost nastavení zobrazení znamének účtování (vždy plus, nebo podle databáze)
 • doplněna poznámka k řádku služební cesty
 • možnost nastavit výchozí typ účtování
 • cílový stát se načítá podle rozdělení (např. zakázky)
 • doplněna 4. úroveň schválení a schválení nadřízeným 2
 • možnost nastavit kontrolu přiloženého dokumentu (nekontrolvat / vždy / když obsahuje náhrady)
 • Přesměrování po provedení akce (objednání jídla, vložení docházky, ...)
 • Opraveno přesměrování pro webový server IIS6 (součást Windows serveru 2003)

Verze 4.603.105

 • Jídleníček - při objenání jídla se kontroluje, jestli je strávník zařazen ve zvolené jídelně
 • Editace rozdělení denních výsledků - možnost nastavit minimální vykazovanou dobu.
Elearning
 • možnost vložit do textu přílohu (např. PDF soubor) jako link ke stažení
 • možnost vytvořit obsah kurzu (stránky) ze souborů s obrázky
 • zápis absolvování kurzu a školení po úspěšném dokončení kurzu
 • ovládání prezentace šipkami na klávesnici
 • možnost smazání přílohy
Služební cesty
 •  možnost nastavit výchozí hodnotu pro příznak "Zahraniční"
 •  doplnění nastavení v RonPortálu
 •  pokud nejsou v databázi žádná aktivní místa, nezobrazuje se sloupec Místo
 •  možnost úpravy sloupců pomocí css (například skrytí)
 •  Seznam vyplněných XML formulářů
 •  Doplnění filtru na období, pokud je nainstalovaná Docházka.
 •  Plánování kapacit - nezobrazují se neaktivní směny
 •  Možnost stáhnout seznam absencí ve formátu ICAL -  funkce se zapíná v nastavení E-portálu, záložka Kalendáře ICAL
 • Nová verze PHPMaileru 5.2.14
 • 4.602.104 - 19.2.2016
 • Rozšíření provozního deníku
 • V nastavení portálu na záložce "Ostatní" byla doplněna volba "Použít rozdělení z plánování kapacit", při jejím použití se místo práv na rozdělení použije rozdělení přiřazené pro aktuální den v plánování kapacit.
 • Pokud však má uživatel více pracovních poměrů s přiřazeným rozdělením v plánování kapacit,  toto nastavení bude ignorováno.
 • Oprava zobrazení variantních výsledků po přihlášení
 • Oprava zobrazení poznámek ke dni v plánování kapacit
 • Tisk sestav - doplnění filtru
 •  Do přehledu sestav k tisku na portálu doplněna možnost vybrat Datum od - do místo období.
 •  Seznam hodnocení podřízených - opraveno řazení seznamu podle sloupců
 •  Oprava nastavení RonPortálu v aplikaci Docházka
 •  Plánování kapacit - v předchozí verzi nešlo změnit nastavení některých voleb
 •  Skupiny uživatelů - v předchozí verzi se špatně zobrazovalo nastavení práva v tabulce
 •  Přehled plánovaných směn - doplněno rozdělení 2
 •  Oprava monitorování bez přihlášení
 •  Doplněn přehled uchazečů
 •  Do portálu byl doplněn seznam uchazečů. V detailu uchazeče jsou pak zobrazeny informace o vzdělání a dovednostech uchazeče a také přehled komunikace s uchazečem včetně možnosti zápisu komunikace.
Zpracovaná docházka
 • řádky s chybou (kontroly docházky) se obarvují barvou nastavenou v aplikaci automatické obarvování řádků je možné vypnout příznakem obarvitkontroly="0" u tagu
 • oprava zobrazování absencí - nezobrazují se zrušené absence (v předchozí verzi se zobrazovaly, pokud nebylo zapnuté schvalování absencí)
 • Oprava zobrazování součtů denních výsledků ve zpracované docházce.
 • Pokud neměl uživatel právo na Editaci výsledků, zobrazovaly se špatně součty denních výsledků v patičce přehledu zpracované docházky.
 • Oprava editace účtování služební cesty

Máte zájem o profesionální služby na míru Vašim potřebám?