Nabídka školení

Momentálně neprobíhá žádné školení

Nová verze E-PORTÁL

Vážení klienti,
představujeme nové verze E-Portálu.
V případě dotazů kontaktujte naši technickou podporu tel.: 573 395 466, e-mail: hotline@estelar.cz, HelpDeskhelpdesk.estelar.cz .

Verze 4.601.103 - 22.1.2016

 • Oprava zobrazení jídelníčku v některých případech se zobrazil jídelníček z více jídelen dohromady
 • Plánování kapacit
 • Zobrazování poznámek ke dni (barevné zvýraznění dne a hint při najetí myší na datum)
 • Výběr jazyka - doplnění ID jednotlivým položkám, takže je možné skrýt uživatelům některé překlady
 • Služební cesty

- možnost zablokování editace hlavičky služební cesty schválené nadřízeným (nastavení se provádí v Portálu - Nastavení portálu - Služební cesty)   
- doplněna editace místa v seznamu řádků

 • Oprava kontroly práv na zobrazení osoby
 • Oprava monitorování bez přihlášení

- pokud byla výchozí obrazovka nastavena na "monitorovani", tak nešlo zobrazit přihlašovací obrazovku

Verze 4.601.102B - 7.1.2016

 • Elearning

- zadávání kurzů
- editace obsahu kurzů
- připojení testů a editace testových otázek
- vkládání obrázků, editace obrázků, odkazy na jednotlivé stránky
- testovací zobrazení prezentace

 • Hromadné schvalování docházky - doplněno filtrování podle rozdělení 2
 • Doplněna kontrola prázdného přihlašovacího jména
 • Služební cesty

- dopravní prostředek je možné zadat u každého řádku služební cesty
- oprava editace a mazání řádků
- oprava zobrazení částky DPH v řádcích účtování

Verze 4.512.101 - 18.12.2015

 • Oprava filtrování podle rozdělení 2 v některých seznamech (v některých případech se pří nastavení filtru zobrazovala pouze chybová hláška)
 • Oprava služebních cest

- v předchozí verzi nefungovalo stáhnutí přílohy služební cesty
- po zaškrtnutí "požadována záloha" se nezobrazila pole pro zadání částek

 • Možnost autentizace uživatele pomocí tokenu s webovou službou (softip)
 • Služební cesty - doplněna možnost zamítnout služební cestu nadřízeným
 • Oprava zobrazení hlavičky seznamu zpracované docházky (hlavička v některých případech byla posunutá o jeden sloupec)
 • Oprava schvalování docházky - při zapnuté hierarchii schvalování nebylo možné schválit červenou úrovní

 


Verze 4.512.100 - 14.12.2015

 • Doplněno přihlášení na školení
 • Do přehledu školení doplněna možnost přihlásit osobu na školení.
 • Přihlášení se řídí právem Školení - přihlášení
 • Oprava zobrazení hodin v měsíčních výsledcích pro Oracle
 • Oprava editace docházky - pokud uživatel zadal špatný čas, vložil se špatný záznam docházky
 • Oprava editace řádků účtování služebních cest

- při dodatečné editaci se špatně nastavilo znaménko pohybů typu "výdaj"

 • Oprava načtení časových složek ve formuláři absence
 • Doplněno nastavení pro generování terminálu
 • V nastavení portálu bylo doplněno nastavení maximální doby, po kterou bude portál čekat na dokončení generování terminálu.
 • Pro správné zobrazení o ukončení generování je potřeba nastavit:

1) Dobu po kterou se bude čekat na výsledek generování (Doporučená hodnota je 15 minut)
2) Interval ve kterém se bude kontrolovat stav terminálu po spuštění generování (Doporučená hodnota je 10 sekund)

 • Portál nově zobrazuje informaci o dokončení testu spojení, nebo generování terminálu.
 • Doplněno právo pro editaci rozdělení denních výsledků
 • Počty zaměstnanců - úprava načítání dat pro rychlejší zobrazení seznamu
 • Výběr rozdělení podle práv - doplněno filtrování seznamu rozdělení pro práva "vybrané osoby a skupiny"

 


Verze 4.511.99 - 9.11.2015

 • XML formuláře

- oprava stahování připojených dokumentů 
- tag - pridan parametr zacatek

 • Úprava zobrazení měsíčních výsledků

- možnost zobrazit všechny výsledky, jen vybrané časové složky, a vybrané časové složky s vzorečky
- pokud používáte v nastavení vzorečky, přepněte si nastavení na třetí variantu (v nastavení RonPortálu, záložka Měsíční výsledky)

 • Plánování absencí a událostí - možnost stáhnout naplánovanou událost do kalendáře ve formátu ICAL
 • Příloha ve formátu ICAL se odesílá také v informačním emailu o naplánované absenci
 • Plánování kapacit - oprava zobrazení časů variabilní směny v detailu
 • Výběr směn v plánování kapacit - možnost seřadit seznam podle parametrů směny (počátek, konec, délka)
 • Oprava zobrazení svátků ve zpracované docházce
 • Vkládání docházky - oprava určení terminálu podle URL (parametr terminalvkladani=...)
 • Do přehledu dovedností doplněny 2 nové filtry
 • Seznam zobrazených osob a dovedností je nově možno filtrovat podle:

1) kalendáře přiřazeného zaměstnanci
2) typu dovednosti

 • Doplněna možnost spustit test a generování terminálu
 • U detailu terminálu byla doplněna možnost spustit test a generování terminálu.
 • Pro možnost spustit generování terminálu bylo u práva "Prohlížení záznamů terminálů" doplněno zatržítko 
 •  "Generovat nastavení terminálu"


Verze 4.510.98 - 1.10.2015

 • Oprava přihlášení jiného uživatele zadáním jména v URL (v předchozí verzi nebylo možné přihlásit jiného uživatele, pokud už byl nějaký uživatel přihlášen)
 • Oprava kontroly práv na zobrazení a schválení absence
 • Oprava automatického přihlášení podle uživatele Windows


Verze 4.509.97 - 18.9.2015

 • Doplněno logování chyb při objednávání z jídelníčku
 • Možnost zadání datumu bez teček (formát ddmmyyyy) a času bez dvojtečky (hhmm)
 • Oprava nahlášení změny osobních údajů
 • Oprava vrácení služební cesty - v případě, že byla zadána poznámka delší než 100 znaků, došlo k chybě.
 • Plánování kapacit - oprava režimu úprav (někdy se v režimu úprav měnil i původní plán)


Verze 4.508.96 - 21.8.2015

 • Nová architektura aplikace

- aplikace nově využívá architekturu MVC
- umožňuje tvorbu uživatelských PHP skriptů včetně AJAX volání, downloadu atd.

 • XML formuláře - u tagu přidán paramter "pouzevlastni"
 • Oprava zobrazení úkolu
 • Opraveno zobrazení úkolu s nevyplněným polem Zadal.
 • Doplněna kontrola maximálního počtu objednávek položky jídelníčku
 • Pokud má položka jídelníčku definován maximální počet objednávek, bude po dosažení maximálního počtu znemožněno další objednávání.

 

Máte zájem o profesionální služby na míru Vašim potřebám?