Nabídka školení

Momentálně neprobíhá žádné školení

Nová verze DOCHÁZKY ADS4

Vážení klienti,
představujeme novou verzi Docházy.
V případě dotazů kontaktujte naši technickou podporu
tel.: 573 395 466, e-mail: hotline@estelar.cz, HelpDeskhelpdesk.estelar.cz .

Verze 4.11.804.102 - 18. 04. 2018

 • Do DMR on-line serveru doplněna podpora terminálu DTA.
 • Do driveru DMR doplněna podpora terminálu DTA.
 • Seznam typů dokumentů byl aktualizován, aby zobrazoval nové kategorie týkající se docházkového systému

Při vkládání dokumentů u služ. cesty je výběr z typů dokumentů omezen jen na kategorii "Dokument služební cesty".

 • Notifikace schválení kapacit (úloha č.31) - rozšíření funkčnosti
 • Nově lze v rámci nastavení notifikace schválení kapacit specifikovat(nepovinně), kterou chybějící úroveň schválení si přejeme notifikovat.

Zároveň se také požadovaný režim (plánování/dodatečných úprav), ze kterého se mají notifikovat údaje, specifikuje u nastavení notifikace. Původní funkčnost přes nepovinný parametr agenta (extendedMode) již není podporována. 

 • Oprava kontroly přiřazení ID média ve formuláři zaměstnance.

Pokud bylo povoleno přiřazení jen jednoho identifikačního média,  pak editací data přidělení a vrácení bylo možno docílit přiřazení více medií v jeden den na daný pracovní poměr.

 • Oprava zpracování původní docházky.

Pokud poslední souvislý interval zpracované docházky zaměstnance obsahoval editovaný záznam a na konci byl záznam s nulovou délkou, pak při následném zpracování docházky byla vyhozena chybová hláška "primary key violation...".

 • Kategorie rozdělení - seznam zaměstnanců

Byla opravena chyba v zobrazení zaměstnanců příslušné kategorie rozdělení.

 • Do exportu vzorku databáze doplněna volba: Anonymizovat data.
 • Do formuláře nastavení aplikace, na záložku "Osoba", doplněna funkce "Hromadné nahrazení rodného čísla za ID osoby".
 •  Úprava zpracování kontrol docházky při výpočtu výsledků docházky.

Nyní se vždy při výpočtu vymažou výsledky kontrol docházky s datem větším než datum ukončení pracovního poměru.

 • Oprava driveru Suprema2.

Ukončení komunikace s terminálem zatuhávalo, nebo házelo access violation.

 •  V nastavení standardního importu zrušeno pole s viditelným řetězcem spojeni.

Namísto pole s řetězcem spojení je jen tlačítko "Nastavení spojení k databázi". Je to z důvodu zabezpečení hesla v řetězci spojení.

 • Do nastavení služební cest doplněno nastavení zaokrouhlení řádků účtování služební cesty.

Zaokrouhlovány podle nastavení jsou částky u řádků, které jsou generovány výpočtem náhrad.
U ručně zadaných řádků není částka zaokrouhlována.
Doplněno také nastavení zaokrouhlování částky v domácí měně u jednotlivých řádků účtování služební cesty.
Částka v domácí měně se podle nastavení zaokrouhluje vždy. Tzn. i u ručně zadaných řádků. 

 • Do typů kontrol plánování kapacit doplněny volby: Blokovat schválení 1. 2. 3.

Tyto volby určují, kterou úroveň schválení blokuje daný typ kontroly schvalování kapacit.

POZOR!!! - V předchozí verzi aplikace každý typ kontroly blokoval všechny úrovně schválení.
Po upgrade není nastaveno blokování žádné úrovně schválení a je potřeba nastavit blokování požadovaných úrovní schválení u všech typů kontrol plánování kapacit.

 • Plánovač úloh - rozšířena možnost měsíčního plánování úloh.

Do typu plánování "Měsíčně" doplněna možnost zadávat dny od konce měsíce zápornou hodnotou.
Tzn. že hodnota dne: 0 znamená poslední den v měsíci, -1 znamená předposlední den v měsíci atd... 
Např.: Pokud je potřeba úlohu spouštět poslední 3 dny na konci měsíce pak je možno zadat: rozsah dnů od -2 do 0, nebo jen poslední den měsíce se zadá od 0 do 0.
Dále taky byla doplněna možnost zadávat dny na přelomu měsíce. Např. od 25 do 3, nebo od -2 do 2, atd...

 •  ADS_Agent_Processing - možnost zpracovávat docházku vždy do konce měsíce (s posunem měsíců).

Do parametru -dateTimeTo: doplněna možnost zadat konec měsíce s případným posunem měsíců.
Např. -dateTimeTo:"*" znamená do konce aktuálního měsíce, -dateTimeTo:"*+1" znamená do konce následujícího měsíce, atd...
Hodnotu tohoto parametru je možno zadávat i v plánovači úloh, v úloze "Zpracování původní docházky", "Schválení docházky".

 • Doplněna událost spouštění skriptu BEFORE_DAY_CALENDAR_FORMULAS při zpracování docházky (kategorie PROCESSING).

Tato událost je vyvolána po výpočtu denních výsledků pomocí vzorců u typů časových složek mzdy a před výpočtem denních výsledků pomocí vzorců u kalendářů.

 • Do driveru ZKTeco implementována podpora terminálu TF1600, řídící jednotky C3-XXX a řídící jednotky InBio-XXX.
 • Služební cesty

Při vkládání nové služební cesty, nebo při změně osoby u již zadané služební cesty, se v seznamu pro výběr osoby zobrazí jen osoby s aktivním pracovním poměrem.

Máte zájem o profesionální služby na míru Vašim potřebám?