Nabídka školení

Momentálně neprobíhá žádné školení

Nová verze DOCHÁZKY 4.11.903.111

Vážení partneři,

dovolujeme si Vás informovat o nové verzi Docházky.

Všechny aktuální verze naleznete na HelpDeskhelpdesk.estelar.cz .

Docházka, verze 4.11.903.111.

UPOZORNĚNÍ
Pokud běží na stejné databázi jako docházka program MZDY Profi, nebo Personalistika, je potřeba nejprve provést instalaci programu MZDY verze 7.11.810.145, nebo vyšší a Personalistika verze 7.11.810.62 nebo vyšší.

Nové vlastnosti a funkce
Aplikace

 • Do menu Nápověda -> O aplikaci byla doplněna informace o velikosti databáze, pro snadnější kontrolu velikosti databáze.
 • V nastavení časových složek (menu Docházka -> Typy Časových složek) na kartě Vlastnosti a záložce Počítání zůstatků u položek „Období

zjišťovaní – čerpání“ a „Období zjišťování – nárok“ doplněny volby „Od počátku roku“ a „Aktuální měsíc“. Tyto volby jsou vhodné například, pokud nárok na dovolenou je zobrazen v daném měsíci vždy pro celý rok (pro volbu Aktuální měsíc), pokud je nárok doplňován o určitou hodnotu průběžně po celý rok pak je vhodná volba „Od počátku roku“.

 • Do „Správce historie dat“ (Systém -> správa databáze byla) doplněna nová volba „Nenastoupené osoby“. Lze tak anonymizovat data osob, které nenastoupily do pracovního poměru. Tedy mají vytvořený pracovní poměr a na zaměstnanecké kartě mají v položce Typ osoby vybranou volbu „Za městnanec nenastoupil“.
 

Modul Návštěvy

 • Na formuláři návštěvy na záložce Ostatní údaje byla doplněna možnost pro schválení návštěvy.
 • V přehledu návštěv doplněn filtr na schválené návštěvy.
 • Na formuláři návštěvy, na záložce Ostatní údaje, byla doplněna možnost pro přiložení podpisu k návštěvě pomocí software LCD Signature Pad signotec Sigma (lze stáhnout na stránkách výrobce). V menu systém -> nastavení -> nastavení aplikace -> na kartě „Evidence návštěv (lokální)“ lze nastavit text, který se zobrazí před podpisem k odsouhlasení. Toto nastavení je potřeba provést na každém počítači, na které se budou pořizovat podpisy k návštěvám.
 • V menu systém -> nastavení -> nastavení aplikace -> na kartě „Evidence návštěv (lokální)“ doplněno nastavení po úspěšném zapsání návštěvy.

Délku zobrazení hlášky, nebo její vypnutí lze provést v menu systém -> nastavení -> nastavení aplikace -> na kartě „Evidence návštěv (lokální)“. Toto
nastavení je potřeba provést na každém počítači, na které se budou pořizovat podpisy k návštěvám.

Modul Výroba

 • V menu Evidence výroby -> Výrobky, byla přidána nová sestava s názvem „Čárové kódy - výrobek“.
 • V menu Evidence výroby -> Výrobní zakázky, byla přidána nová sestava s názvem „Čárové kódy - zakázky“.
 • V menu Evidence výroby -> Činnosti, byla přidána nová sestava s názvem „Čárové kódy - činnost“.
 • V menu Evidence výroby -> Výrobní zakázky, byly doplněny nové filtry.

 

Modul Služba

 • Do plánovače úloh byl doplněn nový typ spouštění „Dny v týdnu“. Díky této úloze lze automaticky provádět úlohy v daný/dané dny a konkrétní čas spuštění úlohy.

terminály

 • Do driveru Elatec doplněny nové formáty karty: Wiegand-4b a ACSL ine-Wiegand-4B.


Opravy

 • Oprava funkce synchronizace zaměstnanců s active direktory.
 • Při spouštění docházky s parametrem /readKeyEdit a při opakovaném přiložení karty docházelo k chybě. Tato chyba byla opravena.
 • Opraveno vyhledávání směny při zpracovaní docházky. Pokud byl počátek intervalu zpracované docházky jiný než odpovídající záznam původní docházky (tzn. počátek byl výpočtem posunut nebo zaokrouhlen), pak při navázání zpracování mohla být nalezena jiná směna pro daný záznam zpracované docházky. Tzn. že po navázání zpracování docházky se změnila směna záznamu zpracované docházky což mohlo ovlivnit nastavení vkládání přestávek pro daný záznam a další úpravy navázané na danou směnu. Taky při zpracování původní docházky přímo z formuláře editace mohlo přiřadit jinou směnu než noční zpracování docházky.
 • Oprava vypočtu délky automaticky vkládané přestávky, pokud je na konci směny označena přestávka.

 

Tipy

 • Dotaz do Centra podpory zákazníků (HELPDESK ) lze odeslat přímo z aplikace. Odesílání naleznete v menu nápověda | helpdesk. Stačí zadat Vaše přihlašovací údaje a můžete odeslat dotaz včetně přiložení vzorku databáze.

 

V případě dotazů kontaktujte naši technickou podporu

tel.: 573 395 466, e-mail: hotline@estelar.cz, HelpDeskhelpdesk.estelar.cz .

Team ESTELAR

Máte zájem o profesionální služby na míru Vašim potřebám?