Nabídka školení

Momentálně neprobíhá žádné školení

Nová verze Docházka - 4.12.2005.124

Vážení partneři,

dovolujeme si Vás informovat o nové verzi Docházky.

4.12.2005.124 - 07.05.2020
 • Úprava sestav Výroba - činnostosoba - čas a Výroba - zakázkaosoba - čas

Aktualizovány 4 sestavy:

Výroba - činnost - osoba - čas
Výroba - osoba - činnost - čas
Výroba - zakázka - osoba - čas
Výroba - osoba - zakázka - čas

 • Doplněno o výpočet čistého času a sestavu chybějících zadání zakázky.
 • Do DMR driveru doplněna podpora řídící jednotky RJAW.
 • Do DMR on-line servru doplněna podpora řídící jednotky RJAW.
 • nová sestava "tlačítka FT500x_ od 03_2020"
 • Do driveru AcsLine implementována editace a zápis konfiguračních parametrů terminálů.

POZOR!!! - Nastavené parametry se zapisují do terminálů jen v případě, že je zaškrtnuta volba "Zapisovat do terminálu parametry nastavení".

 • Sestavy "Cestovní příkaz" a "Cestovní příkaz podrobnější"

Nezobrazovala se záloha.
Ve sloupci celkem se zobrazují jen částky v domácí měně pro snadnější kontrolu celkového vyúčtování.

 • Do operace terminálu přidáno 5 uživatelských polí s volitelnými titulky a poznámka.
 • Oprava vytváření kalendáře z kopie existujícího.

Při kopírování nastavení operací kalendáře se nezkopírovala všechna pole.

 • Oprava otevření seznamu záznamů původní docházky na ORACLE.
 • Úprava zobrazení hierarchie v seznamu osob, pracovních poměrů

Ve stromu s hierarchií rozdělení doplněno odlišení položky šedou barvou, pokud je neaktivní pro období, nebo konkrétní den.
Pokud je zvolen fitr ke konkrétnímu dni (ne období) a celá větev je neaktivní, větev se skryje.

 • Do formuláře Směna doplněna záložka s poznámkou
 • Do kalendáře přidáno 10 uživatelských polí s volitelnými titulky.
 • Doplněna událost spouštění skriptu BEFORE_MONTHLY_CHECK při zpracování docházky (kategorie PROCESSING).

Tato událost je vyvolána před provedením měsíčních kontrol docházky.

 • Notifikace výročí - oprava funkčnosti

Notifikace živ. výročí - pokud nebyla zadána specifikace výročí tz. že se má notifikovat každý rok a bylo nastaveno
notifikovat přesně v daný den výročí, notifikace neproběhla.
Notifikace prac. výročí - opraveno datum notifikace u přestupného roku.

 • Oprava komunikace s klikami Aperio s protokolem 2.5 a novějším
 • Do editoru parametrů driveru ACSLine doplněna funkce odeslání nastavení barvy podsvícení pro terminály FT500 a FT500F.
 • Notifikace č.30 - schválení docházky

Úprava zpracování.
Pokud není zaškrtnuta volba "Dodržovat posloupnost", vygeneruje se notifikace jen pro nastavený typ schválení (podmínka: datum sledovaného stavu není nastaveno do konce období/konce prac. poměru, nebo když záznam ve schválení docházky vůbec neexistuje).
Pokud je volba "Dodržovat posloupnost zaškrtnuta", platí předchozí podmínka s tím, že se notifikace vygeneruje již při nesplnění podmínky pro stav nastavený v "Předchozí úroveň". Pokud je předchozí úroveň nastavena "dle pořadí", tak musí být splněna podmínka pro všechny předchozí stavy. Když je zvolen konkrétní nižší stav, kontroluje se jen tento.

Přístupy

4.12.2005.124 - 07.05.2020

 • Do DMR driveru doplněna podpora řídící jednotky RJAW.
 • Do DMR on-line servru doplněna podpora řídící jednotky RJAW.
 • Do driveru AcsLine implementována editace a zápis konfiguračních parametrů terminálů.

POZOR!!! - Nastavené parametry se zapisují do terminálů jen v případě, že je zaškrtnuta volba "Zapisovat do terminálu parametry nastavení".

 • Do plánovače úloh byla doplněna úloha "ACS On-line server".

Pro obsluhu on-line terminálů ACSLine.

 • Do operace terminálu přidáno 5 uživatelských polí s volitelnými titulky a poznámka.
 • Do editoru parametrů driveru ACSLine doplněna funkce odeslání nastavení barvy podsvícení pro terminály FT500 a FT500F.
 • Oprava exportu seznamů do excelu.

U časových údajů už není připojeno datum 31.12.1899.

 • Oprava schovávání modálních oken za hlavní okno aplikace.
 • Do záznamu pracovního poměru přidány 4 uživatelské poznámky (mema), s volitelným titulkem.
 • Do driveru suprema doplněna podpora čtečky BioMini Plus 2.
 • Do nastavení práv uživatelů doplněno právo: "Povolit nastavení osobního hesla bez ověření původního".
 • Do formuláře osoby na záložce "ID média" byla implementována funkce přiřazení id média s načtením.

Tato funkce umožňuje načíst čip/kartu a rovnou ho přiřadit dané osobě.

 • Do seznamu identifikačních médií byla implementována funkce přiřazení id média s načtením.

Tato funkce umožňuje načíst čip/kartu a rovnou ho přiřadit vybrané osobě.

 • Oprava načtení lokálního nastavení aplikace při přehlášení uživatele aplikace.
 • Do driveru DMR doplněna podpora čtení vstupů řídících jednotek RJ a RJA
 

V případě dotazů kontaktujte naši technickou podporu

tel.: 573 395 466, e-mail: hotline@estelar.cz.

Team ESTELAR

Máte zájem o profesionální služby na míru Vašim potřebám?