Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Produkt SBI, je řešení určené pro komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov. Představuje nejmodernější softwarové řešení v oblasti monitorování, řízení, správy systémů EZS, EPS, měření a regulace, CCTV, EKV, včetně komfortního vyhodnocení docházky. Umožňuje efektivně řídit procesy spojené s vyhodnocením a zpracováním bezpečnostních rizik provozu budov a optimalizovat zátěže na jednotlivé pracovníky pověřené těmito procesy.

Jednou ze základních funkcí systému je zajistit vzdálený dohled a ovládání všech bezpečnostních prvků v objektu. Vizualizací a sjednocením ovládání dosahuje přehlednosti a jednoduchosti, zvlášť při integraci více technologií. Požární senzory a ústředny, kontrola vstupu, kamerové a bezpečnostní systémy, to vše je řízeno a logováno dle zadaných pravidel. Samozřejmostí je komplexní záznam o činnosti operátorů systému, stejně jako možnost automatizovaných vazeb mezi připojenými technologiemi. Flexibilitu a přístupnost systému umocňuje možnost ovládat vybrané funkce SBI za pomoci mobilního telefonu.

Integrační systém SBI je k disposici v několika edicích, vždy jako ucelení řešení pro potřeby pokrytí všech aspektů provozu firemních i komerčních budov nebo hotelů. V každé edici je řešen jako modulární, umožňující svým zákazníkům zvolit přesně ty vlastnosti, které požaduje. Je tak možné škálovat nejen funkcionalitu, ale i rozsah řešení a přizpůsobit se tak v maximální možné míře zákazníkovi. Tato koncepce umožňuje zákazníkům nejen postupné doplňování funkcionality a rozsahu, ale v případě dosažení limitů vybrané edice přechod na edici vyšší bez nutnosti reinstalace a ochranou již vložených investic.


Základními vlastnostmi jsou (mimo jiné):

Modularita a flexibilita - umožňující vybavit server nebo monitorovací pracoviště jen těmi moduly aplikace, které zákazník skutečně potřebuje. Zároveň je možno s růstem požadavků kdykoliv rozšířit o další, perfektně spolupracující moduly.

Otevřenost – systém je nezávislý na HW prvcích a je neustále doplňován o další technologie. Zároveň je vyvíjen tak, aby se jeho funkčnost rozšiřovala podle nejnovějšich požadavků. Systém podporuje mmj. tyto světové i domácí výrobce: Honeywell, GE, Paradox, Samsung, ACTi, AXIS,  Motorola, a mnoho dalších.

Jednoduchost a nenáročnost – rozhraní SBI je intuitivní a uživatelsky příjemné. Jeho ovládání sdílí známé ovládání MS Windows. Architektura systému je navržena tak, aby minimalizovala nároky na hardware a náklady na údržbu.


Dostupná funkcionalita:

 • Monitoring a ovládání připojených technologií v přehledných mapách
 • Podpora systémů kontroly vstupu (EKV)
 • Podpora požárních systémů (EPS)
 • Podpora zabezpečovacích systémů (EZS)
 • Podpora kamerových systémů (CCTV)
 • Podpora docházkových systémů a vlastní zpracování docházky
 • Správa návštěv
 • Podpora mobilních klientů
 • Notifikace
 • Stravování
 • Licenčně neomezený počet klientů


Informace o produktu SBI ke stažení.

Pro více informací o tomto systému nás neváhejte kontaktovat

Máte zájem o profesionální služby na míru Vašim potřebám?